Kultura dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami – zaproszenie do wzięcia udziału w seminarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim seminarium poświęconemu kwestii dostępności w obszarze kultury dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Naszym celem jest wspólne zastanowienie się, jak budować ofertę kulturalną, biorąc pod uwagę specjalne potrzeby naszych gości. Konferencja odbędzie się online na platformie Teams 9 października 2023 r. (zgłoszenia przyjmujemy do 10 września 2023 r.).

Fot. M. Lorek

Tematyka seminarium obejmować będzie aspekty związane z procesami pełnego udostępniania instytucji kultury dla osób z różnymi specjalnymi potrzebami. Zachęcamy do zgłaszania abstraktów na podstawie przykładowych pytań badawczych:

  1. Jakie są największe wyzwania związane z zapewnieniem pełnej dostępności muzeum dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności?
  2. Innowacyjne metody i narzędzia służące do zapewnienia osobom  z niepełnosprawnościami pełniejszego korzystania z wybranych propozycji 
  3. Najważniejsze aspekty dotyczące projektowania wystaw i ekspozycji w celu uwzględnienia różnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  4. Strategie i metody pedagogiczne, które są najbardziej skuteczne w prowadzeniu programów edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Jakie są korzyści dla osób z niepełnosprawnościami wynikające z udziału w programach edukacyjnych w muzeum i w jaki sposób wpływają one na ich rozwój?
  6. Jakie są najlepsze praktyki dotyczące szkolenia personelu muzealnego w obszarze dostępności i obsługi osób z niepełnosprawnościami?
  7. Znaczenie angażowania osób z niepełnosprawnościami w procesy podejmowania decyzji dotyczące muzeum, takie jak planowanie wystaw czy programów edukacyjnych.
  8. Główne bariery społeczne i instytucjonalne utrudniające pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w muzealnych doświadczeniach. Przygotowania uczestników do wizyty w danej instytucji.
  9. Narzędzia technologiczne, które mogą być wykorzystane do zwiększenia dostępności muzeum dla osób z niepełnosprawnościami.
  10. Jakie są przyszłe kierunki rozwoju działań muzealnych w celu zapewnienia równościowych i dostępnych doświadczeń dla osób z niepełnosprawnościami?

Czekamy na Państwa zgłoszenia, zawierające tytuł prezentacji oraz abstrakt (do 600 znaków).

Prosimy przesyłać zgłoszenia na adres edukacja.pawilon@mnwr.pl do 10 września 2023 roku.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wydarzenie tłumaczone jest na polski język migowy. Planowana jest publikacja poseminaryjna.

Data: 9 października 2023 roku
Forma: online, platforma Teams
Czas wystąpienia: 15 minut wraz z prezentacją

Zapewniamy, że seminarium będzie otwartym forum do dzielenia się wiedzą, pomysłami oraz doświadczeniami związanymi z dostępnością w obszarze kultury dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dzięki wspólnym wysiłkom możemy stworzyć bardziej przyjazne i integracyjne środowisko kulturalne dla wszystkich.

Szczegółowych informacji o projekcie „Sztuka w mig!” udziela dr Agata Iżykowska-Uszczyk: e-mail agata.izykowska@mnwr.pl, tel. 71 712 71 81.

■ „Sztuka w mig!”, czyli Kultura Dostępna w Muzeum Narodowym we Wrocławiu ➸
■ zmySŁOWNIK ➸
■ Aktualności i fotorelacje ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸
■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸

Wydarzenie realizowane w ramach programu Kultura Dostępna 2023, dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego      Kultura Dostępna

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

 

print