„Sztuka w mig!”, czyli Kultura Dostępna w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Weekendowe warsztaty dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu, zajęcia dla dorosłych i dzieci z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM), lekcje muzealne oraz grupa robocza dla nauczycieli i pedagogów współpracujących z osobami ze spektrum autyzmu to oferta Muzeum Narodowego we Wrocławiu w ramach projektu „Sztuka w mig!” realizowanego z programu Kultura Dostępna w 2023 roku.

„Sztuka w mig!” to projekt rozbudowanej oferty edukacyjnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu, dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób Głuchych. Jego adresatami są wszystkie grupy wiekowe. W ramach projektu w wybrane weekendy od czerwca do grudnia 2023 w Gmachu Głównym, Pawilonie Czterech Kopuł i Muzeum Etnograficznym będą się odbywać warsztaty dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz dla rodzin z dziećmi z tłumaczeniem na PJM.

Fot. A. Podstawka

„Sztuka w mig!” to również propozycja bezpłatnych lekcji muzealnych, dotyczących ciekawostek kryjących się na wystawach w Gmachu Głównym, wycinanek inspirowanych tradycyjnymi wzorami w Muzeum Etnograficznym oraz niezwykłych abakanów Magdaleny Abakanowicz w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej.

Projekt „Sztuka w mig!” obejmuje także działania dla nauczycieli, pedagogów i wszystkich osób zajmujących się edukacją formalną i nieformalną osób w spektrum autyzmu, które są zainteresowane włączaniem sztuki w prowadzone przez siebie działania edukacyjne. Muzealni edukatorzy połączyli siły ze specjalistami w zakresie współpracy z osobami ze spektrum autyzmu i wspólnie zapraszają na cykl zdalnych spotkań w grupie roboczej.

Grupa robocza spotka się w czerwcu na trzech wydarzeniach w formule online, a całość będzie tłumaczona na Polski Język Migowy. Finałem działań grupy roboczej będzie konferencja planowana w listopadzie, a następnie publikacja stworzona przez uczestników i prowadzących spotkania, która stanie się swoistym skryptem o sposobach pracy dostosowanych do osób ze spektrum autyzmu.

Fot. M. Lorek

Muzeum Narodowe we Wrocławiu od kilku lat realizuje działania na rzecz poszerzenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, podnosząc standardy w tym zakresie, wychodząc z bogatą ofertą zajęć warsztatowych oraz udzielając wsparcia merytorycznego w zakresie włączania sztuki w działania edukacyjne nauczycieli i edukatorów.

Realizowany w tym roku projekt „Sztuka w mig!” posłuży wypracowaniu dobrych praktyk oraz pomocy i materiałów edukacyjnych do dalszego użytku w celu poszerzenia dostępności instytucji oraz udostępnienia zwiedzającym bogatych zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela dr Agata Iżykowska-Uszczyk: e-mail agata.izykowska@mnwr.pl, tel. 71 712 71 81.


Harmonogram warsztatów dla rodzin z dziećmi z tłumaczeniem na PJM
17.06, g. 16:00; 24.06, g. 15:00; 15.07, g. 16:00; 5.08, g. 16:00; 12.08, g. 14:00; 16.09, g. 15:00; 23.09, g. 16:00; 14.10, g. 15:00; 21.10, g. 16:00; 4.11, g. 16:00; 25.11, g. 15:00; 2.12, g. 16:00; 9.12, g. 14:00


Harmonogram warsztatów dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu
17.06, g. 15:00; 18.06, g. 16:00; 4.07, g. 14:00; 18.07, g. 14:00; 1.08, g. 14:00; 17.08, g. 14:00; 2.09, g. 14:00; 10.09, g. 14:00; 30.09, g. 15:00; 7.10, g. 14:00; 8.10, g. 14:00; 21.10, g. 15:00; 4.11, g. 14:00; 18.11, g. 15:00; 19.11, g. 14:00; 2.12, g. 14:00; 9.12, g. 15:00, 10.12, g. 14:00


Tematy lekcji muzealnych (czas trwania 60 lub 90 min.)

Gmach Główny / Muzealne ciekawostki
Czy na wstawach w Gmachu Głównym MNWr mogą kryć się ciekawostki? Jeśli tak to, na czym one polegają i czy są fascynujące dla dzieci i młodzieży? Jaki zabytek jest największy, a jaki najmniejszy, ile może kosztować obraz znanego polskiego malarza z końca XIX w., czy można wykonać dzieło sztuki ze skorupy strusiego jaja, czy na obrazie może się coś poruszać, gdzie autor malowidła może ukryć swój podpis – na takie i szereg innych pytań znajdą odpowiedź uczestnicy tych zajęć.

Muzeum Etnograficzne / Kolorowe wycinanki
Dawno temu, gdy na polskiej wsi ludzie nie mieli komputerów i konsol, ludzie musieli szukać sobie rozrywek nie wymagających dostępu do prądu i dobrego łącza internetowego. W wolnych chwilach upiększali swoje domy własnoręcznie wykonanymi ozdobami z papieru. Podczas spotkania w Muzeum będzie można zobaczyć wiele takich wycinanek przedstawiających ptaki, drzewa, gwiazdy i kwiaty oraz wykonać własną wycinankę inspirowaną tradycyjnymi wzorami.

Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej / A jak abakan
W trakcie spotkania uczestnicy odwiedzą Kopułę Północną, w której znajdują się nietypowe eksponaty – miękkie rzeźby, czyli abakany. Porozmawiają o ich niezwykłych kształtach i o tym, z czego zostały zrobione. Będą również pracować warsztatowo – każdy będzie mógł zrobić swój własny mały abakan.


Tematy spotkań grupy roboczej dla nauczycieli i edukatorów
12.06, g. 17:00–18:30 / Miękka rzeźba, sensoryczne spotkania ze sztuką współczesną
19.06, g. 17:00–18:30 / Tradycja ludowa, wycinankarskie praktyki w edukacji osób o specjalnych potrzebach
24.06, g. 16:00–17:30 / Muzealne ciekawostki, podstawa programowa nie tylko formalnie

■ zmySŁOWNIK ➸
■ Aktualności i fotorelacje ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸
■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸

Wydarzenie realizowane w ramach programu Kultura Dostępna 2023, dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego      Kultura Dostępna

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” 

print