Kontekst przestrzeni

9.04, g. 14:00

Warsztaty plastyczne dr Agaty Iżykowskiej-Uszczyk w ramach cyklu „Dotknij Muzeum” dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Na dziedzińcu Pawilonu Czterech Kopuł pojawiły się nowe prace – to „Rysunek rzeźby”. Postaci zostały stworzone przez Bożennę Biskupską. Te wykonane z drutu figury przypominają trochę niedokończony szkic. W trakcie spotkania wspólnie spróbujemy zastanowić się, jak „skończyć” te postaci.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł, wstęp z biletem w cenie 3 zł, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: tel. 71 712 71 81 lub edukacja.pawilon@mnwr.pl. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸
■ Audiodeskrypcja dzieł z kolekcji MNWr ➸
■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print