Konkurs FB „Rajskie jabłuszka”

Już wkrótce zaprosimy Państwa na uroczysty finisaż wystawy „po/wy/miary” z udziałem Teatru Czterech. Tymczasem zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na profilu Pawilonu Czterech Kopuł na Facebooku ➸

Regulamin

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu związanego z wystawą czasową „po/wy/miary” (dalej: „wystawa”), zwanego dalej „konkursem”, jest Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, mieszczący się przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław, zwany dalej „Muzeum”.
 2. Konkurs odbędzie się w dniu 16 listopada 2019 na profilu Pawilonu Czterech Kopuł na Facebooku ➸
 3. Konkurs polega na prawidłowym rozwiązaniu zagadki umieszczonej na profilu Pawilonu Czterech Kopuł.
 4. Pytanie konkursowe zostanie udostępnione w sobotę 16 listopada 2019 r. w poście na profilu Pawilonu Czterech Kopuł na Facebooku.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest polubienie profilu Pawilonu Czterech Kopuł.
 4. Uczestnicy konkursu wpisują pod zamieszczonym postem rozwiązanie zagadki. Wygrywa jedna osoba, która jako pierwsza zamieści prawidłowe rozwiązanie.
 5. Każdy uczestnik publikując rozwiązanie zagadki konkursowej wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców;
  b) zweryfikowanie przez pracownika Muzeum swoich danych osobowych przy odbiorze nagrody.

Postanowienia dodatkowe

 1. Nazwisko zwycięzcy ogłoszone zostanie w pierwszy dzień roboczy po dniu, w którym opublikowany został post konkursowy z zagadką.
 2. Nagrodą w konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na finisaż wystawy czasowej „po/wy/miary”, który odbędzie się 24 listopada o godz. 17.17 w Pawilonie Czterech Kopuł.
 3. Zaproszenie może być wykorzystane wyłącznie w podanym wyżej terminie.
 4. Zaproszenie nie upoważnia do wstępu na inne wydarzenia towarzyszące wystawie.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo usuwania postów i komentarzy, które w jakikolwiek sposób naruszają dobre imię Muzeum i/lub zawierają treści obraźliwe oraz niezgodne z ogólnie przyjętymi normami.
 6. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 7. Konkurs został ogłoszony w dniu 15 listopada 2019 r.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Udział w konkursie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

 

print