Katarsis Magdaleny Abakanowicz

Wzbudzające niepokój, a nawet pewien rodzaj pierwotnego, niezidentyfikowanego lęku, grafiki z teki Katarsis powstały na okoliczność realizacji potężnej instalacji o tym samym tytule w parku rzeźby w Fattoria di Celle we Włoszech.

Plenerowa Katarsis składa się z 33 ogromnych, niemalże trzymetrowych ludzkich posągów wykonanych z brązu. Monumenty te, pozbawione rąk i głów, stojące na złączonych, wręcz zrośniętych, nogach, budzą uczucie spętania, pozbawienia własnej woli i zdania. Odczucia te prowokują z kolei chęć doznania oczyszczenia, uwolnienia, odreagowania – które to można osiągnąć wyrażając się poprzez sztukę.

Fot. A. Podstawka

Teka z rycinami nie zawiera bezpośrednich szkiców tych rzeźb. Zawiera jednak pewne wrażenie, komentarz artystki nawiązujący do plenerowej instalacji.
Została wydana we florenckiej oficynie wydawniczej Edizioni della Bezuga w 120 egzemplarzach sygnowanych przez samą Magdalenę Abakanowicz.

Sylwia Błachowicz, Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print