Joanna Rajkowska

„Którędy po sztukę”, odc. 63 B
TVP KULTURA: Joanna Rajkowska jest artystką posługującą się wieloma mediami, autorką rzeźb, fotografii, filmów video i instalacji w przestrzeni publicznej. W swojej twórczości odwołuje się zarówno do pamięci zbiorowej, jak i pamięci jednostki, relacji między cielesnością a psychiką człowieka, historii, języka.

■ Więcej filmów ➸

 

print