„BYpass…” – #kolekcjaodAdoŻ — D

Prace pokazane w Pawilonie Czterech Kopuł na ekspozycji „BYpass. Wystawa pandemiczna” wybrano ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu według klucza alfabetycznego oraz parytetowego, bo na równi prezentowane są dzieła artystek i artystów. Niniejszy cykl przybliża ich sylwetki. W części kolejnej – litera D.

D jak Deskur
Artystka sztuk wizualnych Marta Deskur (ur. 1962) początkowo malowała obrazy bliskie nurtowi konstruktywizmu – później jej twórczość zdominowały fotografia i wideo.
Będąca krytyką współczesnego, pełnego przemocy świata praca Nie zabijaj (znana także jako Andrzej i Pysio), do której pozowali brat artystki i syn ich siostry, pochodzi z cyklu „Rodzina” i jest bezpośrednim nawiązaniem do piątego z dziesięciu przykazań.
Motywy religijne są częstym punktem odniesienia w twórczości artystki. Do cyklu „Rodzina” należą także takie zdjęcia jak Ostatnia wieczerza, Obmywanie stóp czy Trzej Królowie, w których codzienne czynności dzięki upozowaniu postaci nabierają charakteru scen biblijnych.
W realizacjach artystki odnajdziemy zaufanie i bliskość, jak również bardziej dramatyczne aspekty życia w rodzinie: przemoc, ograniczenia czy jej dysfunkcyjne zamknięcie.

D jak Derczyński
Henryk Derczyński (1906–1981) fotografią zainteresował się już w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 40. XX w. prowadził zakład fotograficzny „Fotografika” w Piotrkowie Trybunalskim, a później został powołany do służby w Wojskowym Instytucie Naukowo-Wydawniczym w Łodzi, gdzie zaangażował się w organizację pierwszej po II wojnie światowej wystawy fotograficznej.
W roku 1948 osiadł we Wrocławiu, gdzie po kilku latach pracował w Muzeum Śląskim (ob. Muzeum Narodowe we Wrocławiu) jako kierownik pracowni fotograficznej. Był jednym z inicjatorów założenia gabinetu fotografiki i budowy kolekcji fotografii, która dziś uznawana jest za jedną z najważniejszych w kraju.
Derczyński chętnie eksperymentował z izohelią, czego pokłosiem było opracowanie techniki izobromu. Wykonał też ogromną liczbę zdjęć o charakterze dokumentalnym, dającym wgląd w powojenną rzeczywistość. Wśród nich znajdziemy dokumentację pobytu II Armii Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim w 1945 r. oraz dokumentację kilku kolejnych miesięcy, w tym wykonane pod koniec wojny, w maju 1945 roku, zdjęcia Berlina.

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print