„BYpass…” – #kolekcjaodAdoŻ — A

Prace pokazane w Pawilonie Czterech Kopuł na ekspozycji „BYpass. Wystawa pandemiczna” wybrano ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu według klucza alfabetycznego oraz parytetowego, bo na równi prezentowane są dzieła artystek i artystów. Niniejszy cykl przybliża ich sylwetki.
Oto część pierwsza – jak litera A w alfabecie.

A jak Artymowska
Malarka i graficzka Zofia Artymowska (1923–2000) początkowo zajmowała się malarstwem ściennym (wraz z mężem Romanem Artymowskim pracowała przy polichromii odbudowywanych kamienic na Starym i Nowym Mieście w Warszawie) i mozaiką, później grafiką, malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Artystka pozostawała pod wyraźnym wpływem myśli i estetyki konstruktywistycznej. We wczesnych pracach chętnie sięgała po technikę kolażu, łącząc fotografię krajobrazu z rysunkami i serigrafiami. W 1970 zaczęła tworzyć cykl malarski „Poliformy – studium przestrzeni i koloru”. Zasadniczym modułem tej serii był walec, który w różnych konfiguracjach tworzył obraz relacji przestrzennych bliskich estetyce op-art.

A jak Alvani
Włoski malarz, rysownik, grafik i rzeźbiarz Getulio Alvani (1939–2018) to jeden z najbardziej znanych przedstawicieli europejskiego nurtu op-artu lat 60. XX w.
Zapisał się do weneckiej szkoły artystycznej, ale wkrótce porzucił studia, pozostając samoukiem.To współpraca z architektami i inżynierami ukierunkowała jego zainteresowania w stronę analizy zjawisk percepcji optycznej. Międzynarodowe uznanie przyniósł mu cykl „Superfici a testura vibratile” z wykorzystaniem płyt aluminiowych z mechanicznie naniesionym rysunkiem i ich optycznych odkształceń i odbić. U progu lat 60. XX w. aktywnie włączył się w działania artystów z kręgu neokonstruktywizmu, sztuki kinetycznej i op-artu. Wystawiał wówczas swoje prace na Biennale w Wenecji (1964), Documenta w Kassel (1968) i słynnej wystawie „The Responsiv eye” w MoMa w Nowym Yorku (1965).
W latach 70. XX w. swoje artystyczne poszukiwania skupił na kolorze, fenomenologii chromatycznej, realizując wiele prac w technikach graficznych, głównie serigrafii, czego przykładem są dzieła z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print