Żydzi na ilustracjach polskich czasopism drugiej połowy XIX wieku

Zapraszamy o godz. 12 00 na wykład Pawła Szapiro. Wykład jest uzupełnieniem do wystawy: ŻYD NIEMALOWANY W WARSZAWIE. Stołeczni Żydzi i ich miasto na XIX-wiecznych drzeworytach sztorcowych
Wstęp wolny

print