Zwierzęta w dawnych praktykach pogrzebowych w Polsce – wykład Natalii Zacharek (Uniwersytet Wrocławski)

Natalia Zacharek – doktorantka I roku Stacjonarnych Studiów Nauk o Kulturze UWr. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na statusie zwierząt na wsi polskiej do początku XX w., historii religii, medycynie ludowej Meksyku oraz analizie substancji psychoaktywnych w kulturze.

print