#zoom_na_książki V

Najprzyjemniejszą stroną „kwarantanny w czasach zarazy” jest wolny czas na czytanie zaległych książek.
Chwalimy się publikacjami wydanymi przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu i polecamy ich lekturę w każdych okolicznościach.


Ewa Martyniszyn, Opowieści spoza obrazów
Wrocław 2019

Ewa Martyniszyn: Temat monideł wydawał się ciągle atrakcyjny i niewyczerpany. Powstał pomysł na realizację Opowieści spoza obrazów – projektu artystyczno-badawczego, w którym za pomocą aparatu cyfrowego mogłam kolekcjonować intermedialne portrety należące do spotkanych osób. Ze względu na wagę pamiątki rodzinnej należącej do bliskich oraz brak możliwości przechowywania dużej liczby tego typu obrazów obrany sposób był dostępnym rozwiązaniem dla realizacji misji ratowania monideł od zniszczenia i zapomnienia.

Etymologia słowa „monidło” nie jest wyjaśniona. Żaden z fotografów zajmujących się ich wykonywaniem, a z którymi rozmawiałam, zbierając informacje na powyższy temat, nie znał tego terminu, nazywał je zwyczajnie – podkolorowanymi portretami. W poszukiwaniach etymologicznych zwróciłam się o pomoc do językoznawcy – prof. Jana Miodka, który stwierdził, że prawdopodobnie jest to neologizm Jana Himilsbacha, splot różnych znaczeniowo słów, np.: „malowidło–straszydło” albo „malowidło–modlenie się”, a może pochodzi od imienia Monika i malowidła? Tego już się nie dowiemy po śmierci autora opowiadania Monidło (Jan Himilsbach, Monidło, Warszawa 1967, na podstawie tego opowiadania powstał w 1969 r. krótkometrażowy film pod tym samym tytułem w reżyserii Antoniego Krauzego).

— Więcej wpisów w cyklu #zoom_na_książki ➸
— Zapraszamy również do lektury wpisów z cyklu ↡ Muzealnicy polecają ➸

 

print