Zobacz obraz twórczych zmian!

Logotypy Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stworzenie zintegrowanego i dedykowanego nowoczesnego systemu obsługi ekspozycji z zastosowaniem najnowszych technologii prezentacji to główne założenia projektu pod nazwa „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014–2020 w zabytkowym Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu.

Projekt zakłada dostawę z montażem i pierwszą konfigurację wysokospecjalistycznego wyposażenia, w którego skład wejdą: urządzenia oświetleniowe i multimedialne, urządzenia mechaniczne i konstrukcyjne, demontowalna estrada, elementy wyposażenia eventowego i wystawienniczego, system zaciemniający sale wystawiennicze i okna w kopułach, przygotowanie specjalnych ścieżek dla osób z dysfunkcjami wzroku.

– Jednym z największych wyzwań dla współczesnych muzeów i galerii sztuki jest nadążanie za zmieniającym się modelem percepcji, który dziś w dużej mierze kształtuje dynamicznie rozwijający się świat nowoczesnych technologii komunikacji. Tymi nowymi narzędziami operują dziś wszyscy, my – odbiorcy, ale także współcześni artyści – mówi dr Barbara Banaś, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu i pełnomocnik ds. Pawilonu Czterech Kopuł. – Czasy, gdy narzędzie do eksponowania dzieł sztuki sprowadzić można było do gwoździa i młotka, odeszły w niepamięć. Nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą ułatwić i w pewien sposób wzbogacić odbiór sztuki, uatrakcyjnić zwiedzanie. Nadal jednak w centrum pozostaje autonomiczne dzieło sztuki.

– Pawilon wzbogaci się o różnorodne i najnowocześniejsze obecnie narzędzia pozwalające na dotarcie do wszystkich obszarów percepcji człowieka – mówi inż. arch. Agnieszka Sowa Szenk, projektantka. – Reliefy odwzorowujące dzieło sztuki i pozwalające „oglądać” je przy pomocy dotyku, kopie materiałów, z jakich wykonany jest obiekt, opisy audiodeskrypcyjne pozwolą na kontakt ze sztuką osobom z dysfunkcjami wzroku. Zastosowane w Pawilonie techniki ułatwią odbiór sztuki wszystkim zwiedzającym.

Przestrzeń wystawiennicza uzupełniona zostanie m.in. o doskonałe nagłośnienie, które sprawi, ze zwiedzający będą mogli niemal „zobaczyć” i śledzić przemieszczający się w pomieszczeniu dźwięk; projektory prezentujące materiały filmowe dające dodatkowe możliwości odbioru sztuki; oświetlenie, które stanie się narzędziem do jeszcze bardziej precyzyjnego odbioru dzieła. A to wszystko połączone nowoczesnym systemem zarządzającym, który będzie mógł widza zidentyfikować, nawiązać z nim kontakt i zaproponować wybór ścieżki zwiedzania.  Nowe systemy ekspozycyjne umożliwia również montaż wielkogabarytowych obiektów bez ingerencji w tkankę zabytkowego budynku, demontowalna estrada z systemem nagłośnieniowym pozwoli na organizację koncertów, pokazów specjalnych, spektakli, paneli dyskusyjnych i innych działań obejmujących nowe formy uczestnictwa w kulturze.

PROJEKT pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, nr POIS.08.01.00-00-1096/16, realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014–2020

PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Całkowity koszt projektu: 25 398 972,07 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 16 662 550,00 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dotacja celowa): 722 228,64 zł
Czas realizacji projektu: maj 2017 – wrzesień 2019

 

print