Zjazd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Liczna reprezentacja Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu wzięła udział w 98. Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, który w dniach 20–24 września 2023 odbył się w Nowym Sączu.

Wybrany został nowy Zarząd Główny na kadencję 2023–2027, w którym rolę wiceprezeski PTL pełnić będzie członkini Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu prof. Katarzyna Majbroda, a w skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszła Olga Budzan z Działu Edukacji ME. Gratulujemy!

Fot. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Zjazdowi PTL towarzyszyła konferencja „Antropologia sensoryczna”, podczas której swój referat zatytułowany „Poetyka muzealnej pomocy dotykowej” wygłosiła Olga Budzan.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print