Zakończenie projektu modernizacji Muzeum „Panorama Racławicka”

29 listopada 2021

Tematyczne ścieżki zwiedzania i efekty specjalne w dużej rotundzie, mapping i pokaz multimedialny w małej rotundzie, nowoczesne księgarnia i kasa, przestrzeń bez barier architektonicznych – to niektóre ze zmian, jakie nastąpiły w wyniku modernizacji budynków Muzeum „Panorama Racławicka”. Projekt sfinansowano ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zmodernizowane Muzeum zwiedzili prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, oraz Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” to największe z dotychczasowych przedsięwzięć inwestycyjnych towarzyszących ekspozycji we Wrocławiu słynnego dzieła Jana Styki i Wojciecha Kossaka.

Fot. Wojciech Rogowicz

„Dziękuję wszystkim, którzy pracowali na to, żebyśmy mogli tak sprawnie przeprowadzić modernizację Panoramy Racławickiej i otworzyć ją znowu dla publiczności” – powiedział prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Dzięki przeprowadzonym pracom zachowaliśmy dziedzictwo ważne nie tylko dla Wrocławia, Dolnego Śląska i całej Polski, ale także w wymiarze ogólnoeuropejskim. Termin ukończenia prac związanych z modernizacją Panoramy upływa dopiero 31 grudnia 2021 roku, a mimo to Panorama jest otwarta dla publiczności już od kilku miesięcy. Nie zawsze inwestycje sprawnie tak przebiegają. Tu we Wrocławiu udało się Państwu zrealizować to przedsięwzięcie bardzo sprawnie i za to bardzo dziękuję”.

„Dzięki Funduszom Europejskim i pieniądzom krajowym podziwiamy dziś odnowioną Panoramę Racławicką. Dla mnie jako Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej ważne jest, że fundusze, którymi zarządza kierowany przeze mnie resort, służą Polsce również poprzez wspieranie kultury i sztuki” – podkreślił Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Panorama Racławicka to jeden z symboli stolicy Dolnego Śląska. Dzięki największemu w historii tej placówki remontowi jej zwiedzanie weszło w nowy wymiar” – powiedział Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. „Wrocławianie, Dolnoślązacy oraz turyści z kraju i świata będą mogli podziwiać wyjątkowe dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka w jeszcze lepszych warunkach, na miarę XXI wieku. W ten sposób zachowujemy również to ważne dziedzictwo kulturowe dla kolejnych pokoleń”.

„Przeszło trzydzieści pięć lat intensywnej eksploatacji budynku Muzeum »Panorama Racławicka«, obecności w nim blisko jedenastu milionów gości – to musiało pozostawić ślad na kondycji tego wybitnego dzieła polskiej architektury powojennej autorstwa Ewy i Marka Dziekońskich” – powiedział Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. „Świadomość tego, że od końca XIX w. ta wyjątkowa kreacja malarska, ale także swoisty pomnik polskiego patriotyzmu i przejaw dumy z odniesionego zwycięstwa, cieszy się tak wielkim uznaniem wszystkich tych, którzy podziwiali Panoramę Racławicką we Lwowie, a dzisiaj we Wrocławiu, sprawiła, że podjęliśmy się niełatwego zadania przywrócenia temu monumentalnego obrazowi godnej go oprawy architektonicznej. Wszystkie zrealizowane w ciągu ostatniego roku nasze działania modernizacyjne możliwe był dzięki unijnym oraz pochodzącym przede wszystkim od naszych Współorganizatorów środkom finansowym. Za to wsparcie i zaufanie wyrażam Im wielką wdzięczność. To niekwestionowany sukces, a dla nas też szczególny powód do dumy!”.

Podczas trwających blisko rok prac przearanżowana została przestrzeń holu wejściowego, m.in. wnętrze zostało w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowy charakter otrzymała mała rotunda, w której w formie mappingu na przestrzennej makiecie prezentowany jest przebieg bitwy pod Racławicami. W dużej rotundzie można wysłuchać nie tylko komentarza znanego widzom do tej pory, przygotowanych zostało kilka nowych ścieżek zwiedzania oraz dodany komentarz w Polskim Języku Migowym. Część planowanych prac związana była z zapewnieniem bezpieczeństwa Muzeum „Panorama Racławicka”, np. system stałych urządzeń gaśniczych chroniących płótno został zmieniono na instalację zraszaczową wykorzystującą wysokociśnieniową mgłę wodną.

Prace odbywały się pod kontrolą konserwatorów zabytków – zarówno tych z urzędu (budynek wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Dolnośląskiego), jak i tych, którzy wchodzą w skład wybranego zespołu realizującego prace budowlane i konserwatorskie w Muzeum „Panorama Racławicka”, a wreszcie i konserwatorów zatrudnionych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
Dzięki pracom modernizacyjnym przyjemność i komfort oglądania Panoramy Racławickiej stały się większe niż kiedykolwiek wcześniej.

Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Całkowita wartość projektu: 29 730 413,71 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 18 227 184,57 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dotacja celowa): 5 587 472,91 zł
Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 5 519 806,23 zł
Środki własne Muzeum Narodowego we Wrocławiu: 395 950,00 zł

■ Aktualności i fotorelacje ➸
 

print