Z widokiem na Ararat. Losy Ormian w Polsce

Wystawa Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich i Domu Spotkań z Historią.
Organizatorzy we Wrocławiu:
Muzeum Etnograficzne i Towarzystwo Ormian Polskich.

Ormianie zajmują w historii i kulturze Polski miejsce szczególne. Od XIV w. kupcy, rzemieślnicy, dyplomaci-tłumacze, właściciele ziemscy, lekarze, żołnierze, artyści pochodzenia ormiańskiego trwale wpisywali się w nasze dzieje. Armenię i Polskę łączy kilka wątków. Jednym z nich jest szczególne położenie na mapie świata – na skrzyżowaniu szlaków handlowych i przenikania się kultur, a jednocześnie w otoczeniu państw, które dokonywały zaboru sąsiadujących z nimi ziem. W obu naszych krajach wiara chrześcijańska i Kościół były ostoją narodowej tożsamości. I jeszcze jedna wspólna nić – emigranci – polityczni i ekonomiczni rozproszeni po całym świecie.

Ekspozycja, której przestrzeń wystawiennicza została zaaranżowana jako wnętrze świątyni ormiańskiej, przedstawia najważniejsze fakty z historii Armenii i Ormian w Polsce. Prezentowane są na niej kopie dokumentów i fotografii; są wśród nich zdjęcia dokumentujące zarówno ważne wydarzenia, jak i codzienne sprawy: spotkania towarzyskie, uroczystości rodzinne. Pokazane są rody ormiańskie, których historia sięga czasem początków osadnictwa Ormian na ziemiach Polski; nie tylko przez fotografie, ale – przy użyciu technik multimedialnych – także przez ustne relacje potomków prezentowanych rodów.
Wystawa skupia się przede wszystkim na opowiedzeniu XIX i XX-wiecznych losów wybranych przedstawicieli Ormian w Polsce – księży i ludzi świeckich żyjących na ziemiach historycznej Armenii, czy na dawnych Kresach Polski, aż po ich cierpienie związane z prześladowaniem, wojną i przymusowymi przesiedleniami i sięga czasów współczesnych (przełom lat 80-90.- upadek Związku Radzieckiego, wojna z Azerbejdżanem, katastrofalne trzęsienie ziemi) – kolejnej emigracji wielkiej rzeszy Ormian

print