Wykład Barbary Przerwy Huculi – natchnienie i inspiracja dla malarzy młodopolskich

6 sierpnia (sobota) godz. 15:00

W czasie wykładu omówiona zostanie twórczość malarzy z okresu Młodej Polski szczególnie zafascynowanych Huculszczyzną, przede wszystkim Kazimierza Sichulskiego, Władysława Jarockiego i Fryderyka Pautscha. Każdy z tych artystów we własny sposób przekazywał w swojej sztuce malowniczość i żywiołowość karpackich górali, ukazując Huculi podczas świąt, targów, wesel i pogrzebów. Ich barwne stroje i ciekawe zwyczaje stały się przewodnim motywem na wielu obrazach powyższych artystów. Ich praca twórcza była pokłosiem wspólnych wędrówek górskich wynikających ze szczerego umiłowania dzikiej i nieokiełzanej przyrody Wschodnich Karpat, a także podziwu dla kultury i sztuki ich mieszkańców. Prowadząca zasygnalizuje również huculskie epizody w twórczości takich sław młodopolskich jak Leon Wyczółkowski i Teodor Axentowicz.

print