Wycinanki żydowskie

Warsztaty dla dzieci w wieku 8–14 lat / Warsztaty przybliżą – w teorii i praktyce – sztukę tworzenia żydowskich wycinanek, ich znaczenie, rodzaje i formy. Zajęcia realizowane są we współpracy z wrocławskim oddziałem Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej. / Termin: 25 listopada, godz. 12:00 / Wstęp z biletem za 3 zł / Zapisy: tel. 71 344 33 13
muzeum@muzeumetnograficzne.pl

print