Wspomnienie o prof. Olgierdzie Czernerze

6 listopada 2020

Profesor Olgierd Czerner zawsze pojawiał się w ważnych dziejowych momentach Panoramy Racławickiej. W 1956 r. został jako konserwator miejski członkiem drugiego Społecznego Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej, który utworzony został w czasie ogólnokrajowej odnowy. Powołano go w dniu 10 lipca tego roku na wniosek Komisji Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, a jego zadaniem było m.in. ogłoszenie konkursu na wrocławską rotundę. Jako jeden z jej wysłanników w kwietniu 1957 r. udał się do Lwowa, aby tam uzyskać dokumentację zachowanej rotundy i dokonać jej pomiarów.

10 października 1980 r. z inicjatywy pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu powołano kolejny Społeczny Komitet Panoramy Racławickiej, a do jego prezydium wszedł prof. Olgierd Czerner. Wchodził on w skład delegacji, która udała się do Przewodniczącego Rady Państwa do Belwederu w Warszawie w dniu 29 października 1980 r., aby odzyskać Panoramę dla Wrocławia.

Wkrótce prof. Czerner udzielił gościny Panoramie, kiedy po przewiezieniu jej z Warszawy przez specjalną ekipę PKS-u obraz zdeponowano w Muzeum Architektury w dniu 14 listopada 1980 r. Tam dokonano pierwszych oględzin brytów i udokumentowano ich stan zachowania. Jego gabinet w Muzeum Architektury służył także przez cztery lata jako siedziba prezydium SKPR. Profesor przewodniczył Komisji Nadzoru Konserwatorskiego Panoramy Racławickiej, powołanej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, a skupiającej najwybitniejszych polskich znawców konserwacji i to dzięki niej dokonano tak doskonałej restauracji płótna.

Profesor był także aktywnym członkiem nowo powołanego w 1990 r. Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej, który na bieżąco czuwa nad funkcjonowaniem Panoramy Racławickiej. Do 2020 r. nie opuścił żadnego Walnego Zebrania Komitetu. Bardzo często pojawiał się w gabinecie kierownika oddziału, zatroskany o los Panoramy. Przekazał nawet do zbiorów Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu część korespondencji i dokumentów z czasów jego aktywności w SKPR.

Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Profesora. Będzie Go nam brakowało.

Romuald Nowak, kierownik Muzeum „Panorama Racławicka”

 

print