WSPÓŁCZESNE MALARSTWO CHIŃSKIE GONGBI CZYLI

Na wystawie pokazane zostaną prace współczesnych artystów chińskich nawiązujących w swojej twórczości do tradycyjnego malarstwa gongbi.
Rozkwit malarstwa gongbi. nastąpił na początku panowania dynastii Wei i Jin ( 220- 420 n.e.), rozprzestrzeniało się ono poza granice Chin przez bardzo długi czas, będąc szczególnego rodzaju „bramą” dla chińskiej sztuki. Jego ponowny renesans przypada na lata dziewięćdziesiąte XX w., kiedy rozwinęła się współpraca i wymiana kulturalna między Wschodem i Zachodem, a nowoczesne chińskie społeczeństwo ponownie odkryło dla siebie dawne tradycje. W chińskim malarstwie gongbi największy nacisk kładziono na technikę i perfekcyjne odtworzenie kształtu przedstawianego przedmiotu za pomocą płynnych linii. Kolorystka obrazu powinna być jasna i elegancka, a przedstawiane wyobrażenie – dokładne i nastrojowe.
ZAPRASZAMY

print