Wokół twarzy

6.05, g. 11:00 ➸ warsztaty dla młodzieży i dorosłych

Warsztaty Macieja Makoscha dla dorosłych i młodzieży w ramach cyklu „Maciejowe cuda”

Symbol, poświata, wizerunek, identyfikacja, wyeksponowanie, otok, tożsamość, świetlistość, twarz, nimb, wyróżnienie, uczucia, szczególność,  mnogość, złoto, uznanie, współczesność, dla kogo…
Uczestnicy zajęć zinterpretują w formie przestrzennej (technika kolażu, wycinanka, wybrane techniki malarskie, folding) współczesną wersję aureoli, wykorzystując między innymi powyższe hasła.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu, bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub tel. 71 712 71 81. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print