WILAMOWICE. AŻ PO ŻYCIA KRES. Wystawa ze zbiorów Stowarzyszenia „Wilamowianie

„WILAMOWICE. AŻ PO ŻYCIA KRES” – UNIKALNA KULTURA I JĘZYK WYMYSIÖERYŚ – KILKADZIESIĄT STROJÓW ODŚWIĘTNYCH – PO RAZ PIERWSZY WE WROCŁAWIU (DRUGI RAZ W POLSCE)

Wystawa prezentuje niezwykłą kulturę Wilamowic – niewielkiego miasta położonego miedzy Bielsko-Białą a Oświęcimiem, do którego w XIII wieku przybyli osadnicy z Europy zachodniej. Naukowcom nie udało się jednoznacznie ustalić ich etnicznego pochodzenia, a sami Wilamowianie uważają się za potomków Flamandów lub Anglosasów. Do dzisiaj grupa ta zachowała poczucie własnej odrębności. Jej charakterystyczną cechą jest posługiwanie się specyficznym językiem/dialektem wilamowskim oraz odmienne zwyczaje i stroje o niespotykanej barwności.

Na ekspozycji pokazane zostały kolejne etapy życia Wilamowian – od narodzin do śmierci – przede wszystkim poprzez bardzo zróżnicowane stroje odświętne (jest ich kilkadziesiąt), jakie noszono podczas poszczególnych obrzędów: chrzcin, wesela i pogrzebu. Odpowiednie zestawienie poszczególnych elementów strojów wymagało dużej wiedzy, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Wystawę uzupełniają dawne oraz współczesne fotografie, film oraz nagrania muzyczne.
Autorzy wystawy – Justyna Majerska, Tymoteusz Król, Rafał Schneider
Autorka towarzyszącego wydawnictwa – Elżbieta Teresa Filip

print