Uzmysłowić cud. Schemat mirakularny w kulturze religijnej

23.06, g. 12:00

Wykład dr Małgorzaty Dubasiewicz towarzyszący wystawie „Aśka Borof. Powszednie misterium”

Cechą charakterystyczną kultury religijnej polskiej wsi było uwrażliwienie na doświadczenie cudowności. W obszarze zdarzeń mirakularnych istotne miejsce zajmowały obrazy słynące łaskami, a także składane przy nich wota – świadectwa cudu.
Wobec mnogości czczonych obrazów oraz darów wotywnych warto postawić pytanie o wizualną ich warstwę: zatem czy z perspektywy czciciela obiekty sakralne, aby zaistnieć jako medium/źródło cudowności, musiał wypełniać określony kanon „estetyczny”?

Dr Małgorzata Dubasiewicz jest etnolożką i archeolożką, pracuje w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, badawczo interesuje się doświadczeniem wizerunków sakralnych.

Spotkanie w Muzeum Etnograficznym, wstęp wolny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print