Ukryte krainy w Buddyźmie Tybetańskim

Zapraszamy na wykład:
„Ukryte krainy w Buddyzmie Tybetańskim”
25.03.2008, wtorek, godzina 17:00
Wykład wygłosi dr J. Kotas
WSTĘP WOLNY
Wykład jest kontynuacją stałego cyklu prezentacji na temat kultury, tradycji i religii Tybetu

print