Ukraińcy w Polsce – sesja historyczna

Sesja historyczna pod honorowym patronatem
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego.
Obrady poprowadzi
Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Adam Jezierski; PROGRAM:
godz. 1100 -prof. dr hab. Teresa Kulak,
800 lat ul. Ruskiej i Rusinów – Ukraińców we Wrocławiu.:
godz. 1125 – dr hab. Bohdan Halczak,
Łemkowie, bilans dwudziestego wieku.:
godz. 1200 – dr Barbara Techmańska,
Ukraińskie szkolnictwo w zagłębiu miedziowym.;
godz. 1225 -mgr Anna Hawrylczak-Małańczak,
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość IV LO w Legnicy.
Zapraszamy – Wstęp wolny

print