Transformacje

1.10, g. 16:00

Warsztaty Agaty Iżykowskiej-Uszczyk z cyklu „Dotknij Muzeum” dla osób z niepełnosprawnością wzroku
Wydarzenie w ramach Festiwalu Kultura bez Barier

Sztuka współczesna pełna jest wyrazistych transformacji, nawet w obrębie twórczości jednego artysty. Prześledzimy, w jaki sposób zmieniała się twórczość Aleksandra Kobzdeja – od malarza socrealisty do twórcy abstrakcyjnych szczelin.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu. Bilet wstępu do muzeum w specjalnej cenie 1 zł, udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: tel. 71 712 71 81 lub edukacja.pawilon@mnwr.pl. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸
■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print