Tradycje kulturowe środkowo-wschodniej Europy. Zagrożenia, zdarzenia, przełomy

Zapraszamy na spotkanie ppświęcone przypomnieniu sylwetki prof. Edwarda Pietraszka -24.02.2015 w godz. 11.00-17.00 . Pomysłodawcą i inicjatorem imprezy jest dr Mieczysław Trojan.
W sesji naukowej zapowiedzieli czynny udział nie tylko przedstawiciele wrocławskiego środowiska etnologicznego, ale także goście z ośrodków naukowych i muzealnych, z którymi Profesor był związany. Jednak każda forma udziału (referat, komunikat, wspomnienia, prezentacje fotografii, przesłanie korespondencji) jest jeszcze wciąż możliwa. Osobom zainteresowanym zostanie przesłany szczegółowy program sesji. Wygłoszone referaty i komunikaty oraz (ewentualnie) dołączone w późniejszym terminie teksty, będą opublikowane w formie oddzielnego tomu w renomowanym wydawnictwie.
WSTĘP WOLNY

print