Sztuka gry… w sztukę

4 czerwca 2024, prowadzenie: dr Agata Iżykowska-Uszczyk
Bohaterem warsztatów integracyjnych w ramach cyklu „Dotknij Muzeum” był artysta Ryszard Winiarski, który tworzył obszary inspirowane systemami gry czy rachunkiem prawdopodobieństwa. Jego prace z 1965 r. z serii „Próby wizualnej prezentacji rozkładów statystycznych” były m.in. inspiracją dla uczestników zajęć, w trakcie których wykonywali własne plansze inspirowane systemami Winiarskiego.

Fot. Agata Iżykowska-Uszczyk

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print