SZEWSKIE PASJE

Wystawa składa się z 2 części:
– części poświęconej szewstwu i cholewkarstwu oraz historii tych rzemiosł na Dolnym Śląsku
– twórczości Pana Zygmunta Trąbczyńskiego, szewca wrocławskiego i jednocześnie artysty-rzeźbiarza, od kilkunastu lat tworzącego rzeźby w drewnie.
W 2009 r. Muzeum Narodowe zakupiło kolekcję 150 urządzeń, narzędzi i przyrządów szewskich, co stało się inspiracją do zorganizowania wystawy poświęconej zagadnieniu szewstwa
i cholewkarstwa na Dolnym Śląsku. Na wystawie znajdują się również urządzenia i narzędzia wypożyczone od wrocławskich rzemieślników-obuwników oraz sztandary, stroje, akcesoria i kroniki dawnego dolnośląskiego cechu skórniczego. Wśród zgromadzonych eksponatów zobaczyć można pochodzące z pocz. XX w. maszyny do szycia skór, prasy do ich klejenia, urządzenia i przybory do produkcji obuwia (szycia, klejenia, wykańczania) oraz jego naprawy.
W części poświęconej twórczości Pana Zygmunta Trąbczyńskiego znajduje się ponad 100 jego rzeźb, zarówno o tematyce świeckiej, jak i sakralnej. Wśród tych pierwszych na szczególną uwagę zasługuje cykl prac atytułowany „Droga chleba” oraz bardzo liczne rzeźby o charakterze muzycznym, w tym nagradzane na Ogólnopolskich Konkursach na Grafikę i Rzeźbę o Tematyce Muzycznej organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Lesznie.

print