Sybińskie szkice Jana Styki

Prace nad powstaniem „Panoramy Siedmiogrodzkiej” trwały 5 miesięcy, jednak Jan Styka przed ich rozpoczęciem dwukrotnie odwiedził Siedmiogród, by jak najlepiej zapoznać się i oddać na płótnie pejzaż terenu bitwy.

Po obu wyprawach pozostały szkicowniki. Jeden z nich zawiera rysunki wykonane ręką malarza w okolicach Sybina, m.in. Most nad potokiem Krumm, przedstawiający kamienny most na tle miasta z widocznymi wieżami kościołów oraz górskiego krajobrazu.

Więcej informacji przeczytać można w najnowszej książce Romualda Nowaka i Beaty Stragierowicz Panorama Siedmiogrodzka, 2021 ➸

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print