Świat w zwierciadle mody

Bal kostiumowy był wielkim tematem literatury i sztuki, a w XIX wieku stał się obsesją kultury salonowej. Korowód postaci w kostiumach z różnych krain jako reprezentacja całego widzialnego świata to motyw występujący już w najwcześniejszych, XVI- wiecznych wydawnictwach kostiumograficznych. Poprzez autentyczne stroje balowe, malarstwo i grafikę żurnalową wystawa Świat w zwierciadle mody pokazuje bogactwo i rozmaitość XIX-wiecznych kostiumów balowych inspirowanych ubiorami ludów egzotycznych i strojami ludowymi. Szczególną uwagę poświęcamy zabawom kostiumowym dawnych wrocławian.
Wystawie towarzyszy ilustrowane wydawnictwo.

print