Sukces frekwencyjny w Panoramie Racławickiej

19 października 2021

Goście z całego świata i niesłabnące wielkie zainteresowanie – Panoramę Racławicką w nowej odsłonie odwiedziło już prawie 82 tysiące turystów!

Muzeum „Panorama Racławicka” to najbardziej znana atrakcja Wrocławia. Jej ponowne otwarcie dla publiczności 27 lipca było wydarzeniem wyczekiwanym tak przez mieszkańców miasta, jak i turystów. Nowe tematyczne ścieżki zwiedzania, komentarz w osiemnastu językach i efekty specjalne w dużej rotundzie, mapping oraz pokaz multimedialny w małej rotundzie, a także nowoczesne przestrzenie bez barier architektonicznych – wszystko to sprawiło, że Muzeum „Panorama Racławicka” po modernizacji przyciągnęło tłumy zwiedzających, chcących odkryć to miejsce na nowo.

Tylko w okresie od otwarcia Panoramy 27 lipca do 17 października odwiedziło ją 81 747 turystów. Wśród zwiedzających byli goście całego świata, m.in. z USA, Brazylii, Chin, Japonii, Francji, Hiszpanii czy Izraela.

Nowa odsłona „Panoramy Racławickiej” to efekt projektu „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, czyli największego jak dotąd przedsięwzięcia inwestycyjnego towarzyszącego ekspozycji słynnego dzieła Jana Styki i Wojciecha Kossaka.
Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Całkowita wartość projektu: 29 610 295,26 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 18 227 184,57 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dotacja celowa): 5 480 318,98 zł
Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 5 404 641,71 zł
Środki własne Muzeum Narodowego we Wrocławiu: 498 150,00 zł

Modernizacja Panoramy Racławickiej – logotypy

■ Aktualności i fotorelacje ➸
 

print