spotkania w Muzeum

Organizacja: Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji
we współpracy z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu
Partner: Gmina Wrocław
zapraszają na spotkanie warsztatowe: Rękodzieło tradycyjne w praktyce – spotkania warsztatowe Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji poprowadzi Witold Kozłowski. Program dofinansowany jest przez Gminę Wrocław.
5 kwietnia 2008 sobota godz.12:00
Koronka Koniakowska
17 maja 2008 sobota godz.12:00 Tkactwo Deseczkowe – spotkanie to poprowadzi Magdalena Michalak
7 czerwca 2008 sobota godz.12:00
Filet (koronka siatkowa)

print