Spotkajmy się w salonie

5.09, g. 14:00

Warsztaty plastyczne Agaty Iżykowskiej-Uszczyk w ramach cyklu „Dotknij Muzeum” dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Zapraszamy na wspólne rozkładanie na czynniki pierwsze tematu martwej natury. W jaki sposób artyści współcześni przedstawiają owoce, butelki czy filiżanki? Prace Jana Cybisa oraz Jana Tarasina posłużą nam jako inspiracja do tworzenia własnych dzieł.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł, bilety w cenie 3 zł do nabycia w kasie muzeum, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸
■ Audiodeskrypcja dzieł z kolekcji MNWr ➸
■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print