Sobota w Etnografii

20.01, g. 13:00

Prowadzenie: Marta Derejczyk

Oprowadzanie po wystawie stałej „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”, która obrazuje skomplikowane dzieje Dolnego Śląska. To tu w przeszłości spotkały się dwie tradycje: przedwojenna – miejscowa, i powojenna – osób przyjezdnych. Wyjątkowy obszar, na którym w krótkim czasie i na sporej powierzchni doszło do niemal całkowitej wymiany ludności, gdzie rzeczy pozostawione spotkały się z przywiezionymi…

Spotkanie w Muzeum Etnograficznym, wstęp wolny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print