Smaki Dolnego Śląska

4 sierpnia 2019, prowadzenie: Paulina Suchecka.
Zwiedzanie wystawy „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” ukierunkowane na przybliżenie narzędzi, naczyń i urządzeń do przygotowywania i przechowywania potraw, połączone z wykładem o kulinariach regionalnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 Fot. Wojciech Rogowicz

 

print