Słynne prace Julity Wójcik w Pawilonie Czterech Kopuł

13 marca – 15 czerwca 2018

Słynne prace Julity Wójcik w Pawilonie Czterech Kopuł

Julita Wójcik, Dokarmiaj niebieskie ptaki
Praca z kolekcji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Dwie głośne prace znanej polskiej artystki Julity Wójcik: Falowiec, 2005–2006 i Dokarmiaj niebieskie ptaki, 2005 można będzie oglądać w Pawilonie Czterech Kopuł od 13 marca do 15 czerwca 2018. Działa wypożyczone zostały ze zbiorów warszawskiej Zachęty.
Falowiec to wykonany na szydełku swoisty portret 3D wybudowanego w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża na początku lat 70. najdłuższego w Polsce bloku mieszkalnego o pofalowanej konstrukcji. Praca była częścią projektu Spółdzielnia mieszkaniowa Przymorze, w którym artystka wcieliła się w rolę prezesa spółdzielni decydującego o przydziale mieszkań w nowo powstającym bloku, przez nią tworzonym.
Wybór użytego materiału – włóczki bawełnianej w pastelowych kolorach, zakupionej w realnym sklepie pasmanteryjnym mieszczącym się w portretowanym bloku pod numerem 4D – miał na celu zachowanie bezpośredniego kontekstu miejsca, ale także nadanie tej „maszynie do mieszkania” nowego wymiaru. W prawdziwym bloku mieszka obok siebie około 6 tys. osób – można rzec, że gdański Falowiec to już nie duża polska wieś, ale wręcz cała gmina.

Praca Dokarmiaj niebieskie ptaki, przedstawiająca model budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, zapoczątkowała dwuletnie działania artystki, która w latach 2003–2005 budowała i rozstawiała w przestrzeni miejskiej karmniki przypominające kształtem budynki realnych instytucji, z którymi artystka aktualnie współpracowała.
Wójcik podaje dwojaką interpretację tej realizacji. Z jednej strony, umieszczając obiekt w miejskim otoczeniu, „uziemia” albo „oswaja” publiczności budynek „świątyni sztuki współczesnej”, z drugiej – poprzez nadanie cyklowi znaczącego tytułu „unosi” rangę instytucji kultury do sfery zapewniającej ochronę niebieskich ptaków – artystów.

Mieszkająca i tworząca w Gdańsku artystka często sięga po motywy z najbliższego otoczenia i poprzez swoje prace w przewrotny sposób komentuje społeczne zjawiska polskiej rzeczywistości.

print