Skarby europejskiej kultury tradycyjnej

„Skarby europejskiej kultury tradycyjnej” to wystawa prezentująca 91 zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, pochodzących z 28 krajów europejskich i wpisanych na Listy światowego dziedzictwa niematerialnego UNESCO (Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony). W październiku 2003 roku podczas trzydziestej drugiej sesji Zgromadzenia Ogólnego UNESCO przyjęto Konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Ekspozycja ma charakter multimedialny, składają się na nią prezentacje planszowe, filmy, fotografie. Zobaczyć będzie można miedzy innymi: taniec rekrutów z Czech, Paradę Dzwonników z regionu Kostav w Chorwacji, konny połów krewetek w Belgii, obchody święta ognia w Pirenejach.

Wystawa została zrealizowana przez Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pod patronatem honorowym UNESCO, Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz we współpracy z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, w ramach projektu „Niematerialne dziedzictwo regionu i skarby europejskiej kultury tradycyjnej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

http://www.unesco.pl/polski-komitet-ds-unesco/

http://www.nid.pl/pl/

Kuratorka wystawy : Hanna Golla

Za użyczenie eksponatów organizatorzy wystawy dziękują Instytutowi Słowackiemu i Rumuńskiemu Instytutowi Kultury w Warszawie, a także Das Museum im Haus der Fasnacht w Imst i dr. Edwardowi Wąsiewiczowi, Konsulowi Honorowemu Austrii we Wrocławiu.

Integralna częścią wystawy jest zewnętrzna prezentacja 17 zjawisk umieszczonych na polskiej Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

print