Skany 3D wybranych obiektów z kolekcji Muzeum Etnograficznego

Fascynujące technologie przyszłości wspierają działalność edukacyjną Muzeum Etnograficznego! Dotarły pierwsze prototypy form piernikarskich wydrukowanych w Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki.

Bazą tych trójwymiarowych wydruków były skany 3D wybranych obiektów z kolekcji Muzeum Etnograficznego. Na zdjęciach kolejne etapy procesu powstawania form 3D – skanowanie, czyszczenie skanów i przygotowanie matryc do wydruków.

Fot. M. Skrabek

Docelowo formy będą wykorzystywane w trakcie warsztatów dla osób ze specjalnymi potrzebami, a w szczególności dla osób niewidomych i niedowidzących, wcześniej jednak muszą zostać przez nie przetestowane. Jest to kolejny krok zwiększający dostępność muzealnych zbiorów.

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print