Sándor Petöfi ze szkicownika Jana Styki

Sándor Petöfi, określany mianem „największego liryka świata” i „ucieleśnieniem ducha węgierskości”, którego wiersz zagrzewał do boju podczas kampanii w Siedmiogrodzie, w szkicu Jana Styki do „Panoramy Siedmiogrodzkiej” został przedstawiony na koniu w momencie witania oddziału honwedów (obrońców ojczyzny).

Ujęcie szkicowe różni się od ostatecznej wersji malowidła, mamy jednak szczęście, że rysunek znajduje się w naszych zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Do namalowania „Panoramy Siedmiogrodzkiej” przedstawiającej zwycięstwo wojsk węgierskich pod Sybinem został zaproszony polski twórca – Jan Styka. Wraz z węgierskimi malarzami Tihamérem Margitayem, Pálem Vágó i Bélą Spányim pracował nad tym dziełem przez 5 miesięcy w 1897 r. we lwowskiej rotundzie „Panoramy Racławickiej”.

Więcej o węgierskim bohaterze narodowym Sándorze Petöfim, historii i tragicznych losach „Panoramy Siedmiogrodzkiej” można przeczytać w najnowszej publikacji z serii „Panoramy” autorstwa Romualda Nowaka i Beaty Stragierowicz ➸

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print