Rzeźby Macieja Kasperskiego

Prezentowana poniżej rzeźba Coils to największa praca Macieja Kasperskiego wykonana w tradycyjnej technice formowania „z wałka”.

Swą formą i strukturą przypomina nawarstwione gniazda pszczół, kokony lub też skalne twory. Rzeźba miała być punktem odniesienia dla planowanych do realizacji w technologii 3D podobnych skomplikowanych kształtów.

Fot. W. Rogowicz

Na wystawie „Maciej Kasperski. Warstwy” w Pawilonie Czterech Kopuł ceramiczną formę nieprzypadkowo zestawiono w dialogu z pracą zatytułowaną Świadomość – największą realizacją Kasperskiego wykonaną właśnie przy użyciu drukarki 3D.

Fot. W. Rogowicz

Jak wspomina dr Barbara Banaś, kuratorka wystawy: „obiekt ten jest „najbliższy kształtom zamkniętym w ceramicznej Coils – jednak bardziej uporządkowany, symetrycznie harmonijny”.

Sylwia Błachowicz, Dział Promocji i Komunikacji MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print