Rotunda Panoramy Racławickiej przed i po remoncie

Podczas trwających blisko rok prac w Muzeum ,,Panorama Racławicka” przearanżowana została między innymi przestrzeń holu wejściowego: między innymi powstał sklep muzealny nawiązujący w swojej stylistyce do księgarń w Pawilonie Czterech Kopuł i gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu, zmodernizowane zostały szatnia i toalety.

Oto zestawienie wyglądu wnętrz przed i po remoncie.

Część planowanych prac związana była z zapewnieniem bezpieczeństwa Muzeum „Panorama Racławicka” i dostosowania go do obowiązujących przepisów. System stałych urządzeń gaśniczych chroniących płótno został wymieniony na instalację zraszaczową wykorzystującą wysokociśnieniową mgłę wodną. Zainstalowany został nowy system sygnalizacji przeciwpożarowej i nowe oświetlenie awaryjne, zapewniające bezpieczeństwo gościom i pracownikom. Modernizacja systemu kamer zapewni nadzór nad całym Muzeum „Panorama Racławicka”.

Funkcjonalność budynku poprawi także modernizacja instalacji CO, elektrycznych, wentylacyjnych i sieci okablowania strukturalnego. Gruntownemu remontowi i przebudowie poddane zostały toalety.

Projekt Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

■ #zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print