ROSTWOROWSCY. W służbie Bogu i Ojczyźnie

Rostworowscy to wielkopolska rodzina szlachecka wywodząca się z dóbr Rostworowo pod Poznaniem i pieczętująca się herbem Nałęcz. Ich dewiza brzmiała : „NIL CONSCIRE SIBI” – „NICZEGO SOBIE NIE WYRZUCAĆ”.
Genealogię rodu stworzył Stanisław Marian Rostworowski i obejmuje ona przeszło 650 lat, dzieląc się na kilka okresów : I – pierwsze 10 pokoleń (k. XIII w. – poł. XVII w.), gdy siedzibą rodu była Wielkopolska, II – następne 5 pokoleń (poł. XVII w. – k. XVIII w.), z siedzibą rodu na Mazowszu i Podlasiu, III – dalsze 4 pokolenia (wiek XIX i XX), które rozprzestrzeniają się po całej Polsce osiadając
w Lubelskiem, na Podlasiu, w Wielkopolsce, na Wileńszczyźnie, w Małopolsce, na Mazowszu i w miastach – Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno i Lublin.
Wystawa prezentuje zbiory Stanisława Jana Rostworowskiego, na które składają się : dokumenty, listy, wykresy genealogiczne, ordery, zdjęcia portretów, obiektów architektonicznych, rzeźb, obrazów, utwory poetyckie, publikacje, albumy. W jej skład wchodzą również zabytki
z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Jest to kolejna odsłona (Warszawa, Kraków, Gostyń) ekspozycji, która, przez dokumenty, fotografie i piśmiennictwo członków jednej rodziny szlacheckiej na przełomie kilku wieków, ukazuje wkład Rostworowskich w polską historię i kulturę. We Wrocławiu uzupełniona została o eksponaty, które są własnością Pani dr Magdaleny Rostworowskiej – długoletniego Kierownika Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu.

print