Rokoko po wielokroć!

17.12, g. 11:00 ➸ warsztaty dla maluszków

Rodzinne warsztaty Eveliny Kachynskiej dla rodziców i dzieci w wieku do lat 2, wydarzenie w ramach cyklu #muzealniaki_pod_kopułą

Już w XVIII wieku grafika odgrywała bardzo ważną rolę – masowo wydawane ryciny pozwalały na zdobywanie wiedzy o świecie, rozpowszechnianie najnowszych osiągnięć nauki, a także wzorców artystycznych. W trakcie muzealnego spotkania zajrzymy do pracowni rokokowego rytownika i dowiemy się, w jaki sposób tworzone były grafiki. A potem wspólnie z maluszkami spróbujemy zmierzyć się z popularnymi motywami z rokokowych grafik.

Spotkanie w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł, na ekspozycję można wejść z wózkiem lub nosidłem, w budynku muzeum znajduje się przewijak.
Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print