Regulamin zwiedzania Panoramy Racławickiej (1.12.2021–28.02.2022)

Aneks nr 2 obowiązujący od 1.12.2021 r. do 28.02.2022

W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w czasie stanu epidemii, do obowiązującego regulaminu zwiedzania Muzeum „Panorama Racławicka” Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu wprowadzone zostają następujące zapisy:

 1. Muzeum dostępne jest dla zwiedzających codziennie w godz. 9:00–16:30, z wyjątkiem poniedziałków; pierwszy seans rozpoczyna się o godz. 9:30, ostatni o 16:00.
 2. Seanse odbywają się co pół godziny tylko w wersji polskiej. Urządzenia odsłuchowe zostały wyłączone z użytku. Dla widzów obcojęzycznych dostępne są teksty w wersji angielskiej i niemieckiej.
 3. Liczba osób odwiedzających Muzeum jest ograniczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami inspektoratu sanitarnego. Zwiedzający zobowiązani są bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu obsługi w tym zakresie.
 4. Na seans na platformę wchodzi maksymalnie 65 osób zwiedzających, w tym tylko 26* zwiedzających niezaszczepionych.
 5. Do limitu zwiedzających nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 (pełne zaszczepienie preparatem dopuszczonym do użytku na obszarze UE), które dobrowolnie okażą osobom kontrolującym bilety wstępu certyfikat szczepień (tzw. paszport COVID) wraz z dokumentem tożsamości. Informacja o szczepieniu nie jest przechowywana i służy wyłącznie zapewnieniu przestrzegania limitów obowiązujących w stanie epidemii.
 6. Z uwagi na konieczność dostosowania liczby zwiedzających do wprowadzonych limitów, w okresie od 1.12.2021 r. do 15.12.2021 r. spośród osób posiadających ważny bilet na seans o wejściu na platformę decyduje kolejność wejść do momentu wyczerpania limitu zwiedzających. Osoby, które nie zmieszczą się w limicie zwiedzających, są uprawnione do zwrotu biletu w kasie za pełnym zwrotem ceny biletu.
 7. W holu wejściowym mogą przebywać wyłącznie osoby z biletami na najbliższy seans. Przed kasą i kioskiem może stać tylko jeden klient.
 8. Wejście do Muzeum możliwe jest tylko w maseczce zakrywającej nos i usta.
 9. Osoby bez rękawiczek po wejściu do Muzeum powinny zdezynfekować ręce.
 10. Preferowany jest bezgotówkowy zakup biletów wstępu; bilety najlepiej nabyć online: bilety.mnwr.pl.
 11. Należy przemieszczać się wyznaczonymi traktami.
 12. Brak możliwości korzystania z tradycyjnej szatni z obsługą. Do dyspozycji zwiedzających przeznaczona została szatnia samoobsługowa przy wejściu do tunelu.
 13. W tunelu widzowie starają się nie dotykać poręczy zarówno podczas wchodzenia, jak i schodzenia z platformy widokowej (nie dotyczy osób niepełnosprawnych).
 14. Na platformie widokowej widzowie przebywają w specjalnie wyznaczonych czterech strefach.
 15. Wyjście z Muzeum następuje bezpośrednio z tunelu przez drzwi awaryjne lub w sposób wskazany przez obsługę Muzeum.

* Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 listopada 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe ograniczenia i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym został zmniejszony limit osób mogących korzystać z oferty muzealnej. W Muzeum „Panorama Racławicka” umożliwia to zwiedzanie podczas jednego seansu 26 osobom niezaszczepionym. Do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Muzeum podjęło kroki celem zmiany sposobu sprzedaży biletów od dnia wprowadzenia obostrzeń. Obecnie, aby zapewnić widzom bezpieczeństwo, ale jednocześnie uniknąć konieczności anulowania wcześniej dokonanych rezerwacji, osoby zaszczepione proszone są o okazywanie dowodu pełnego zaszczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wraz z biletem wstępu. Z uwagi na niewliczanie do limitów odwiedzających osób zaszczepionych, zachowana została przez nie możliwość skorzystania z dotychczas dokonanych rezerwacji.
Pozostałym osobom Muzeum zapewnia możliwość wykorzystania rezerwacji dokonanej przed wprowadzeniem obostrzeń pod warunkiem zachowania przez Muzeum limitu odwiedzających (nie wliczając w to osób zaszczepionych). Wszystkie osoby, które w związku ze zmianą obostrzeń i zasad wstępu na seanse chciałyby zwrócić zakupione bilety, mogą to zrobić nie później niż pół godziny przed zakupionym seansem.
 

print