Regulamin zwiedzania Muzeum Etnograficznego

Aneks z dnia 1 września 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną dodaje się do obowiązującego regulaminu zwiedzania Muzeum Etnograficznego
Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu:

 1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających: wtorek – piątek — w godz. 10:00–16:00, sobota – niedziela — w godz. 10:00–18:00. Poniedziałki — nieczynne.
 2. Zwiedzającym udostępnione zostają wystawy: stała „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” na 1. piętrze oraz czasowa „Kolekcja osobista. Sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów” na 2. piętrze.
 3. Brak możliwości zwiedzania grupowego.
 4. Liczba osób odwiedzających Muzeum jest limitowana zgodnie z zaleceniami inspektoratu sanitarnego. Należy stosować się do zaleceń personelu obsługi w tym zakresie.
 5. Wejście do Muzeum możliwe jest tylko w maseczce zakrywającej nos i usta lub w przyłbicy.
 6. Wszystkim osobom wchodzącym do Muzeum mierzona jest temperatura. Temperatura powyżej 37,5°C jest podstawą do odmowy zgody na zwiedzanie Muzeum.
 7. Po wejściu do Muzeum należy zdezynfekować ręce.
 8. Preferowany jest bezgotówkowy zakup biletów wstępu.
 9. Należy przemieszczać się wyznaczonymi traktami.
 10. Zaleca się utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między zwiedzającymi (nie dotyczy rodzin z dziećmi oraz opiekunów osób niepełnosprawnych).
 11. Brak możliwości korzystania z tradycyjnej szatni z obsługą. Do dyspozycji zwiedzających przeznaczona została szatnia samoobsługowa.
 12. Zakaz korzystania z windy (nie dotyczy osób niepełnosprawnych – konieczność skorzystania z windy należy zgłosić obsłudze Muzeum).

Regulamin zwiedzania

 

print