Regulamin zwiedzania Muzeum Etnograficznego

Aneks z dnia 7 września 2020 (obowiązujący do 28.02.2022)

W związku z sytuacją epidemiologiczną dodaje się do obowiązującego regulaminu zwiedzania Muzeum Etnograficznego
Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu:

 1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających: wtorek–sobota — w godz. 10:30–16:00,  niedziela — w godz. 10:00–18:00. Poniedziałki — nieczynne.
 2. Zwiedzającym udostępnione zostają aktualne wystawy czasowe oraz wystawę stałą „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”.
 3. Brak możliwości zwiedzania grupowego.
 4. Liczba osób odwiedzających Muzeum jest limitowana zgodnie z zaleceniami inspektoratu sanitarnego. Należy stosować się do zaleceń personelu obsługi w tym zakresie.
 5. Wejście do Muzeum możliwe jest tylko w maseczce zakrywającej nos i usta.
 6. Wszystkim osobom wchodzącym do Muzeum mierzona jest temperatura. Temperatura powyżej 37,5°C jest podstawą do odmowy zgody na zwiedzanie Muzeum.
 7. Po wejściu do Muzeum należy zdezynfekować ręce.
 8. Preferowany jest bezgotówkowy zakup biletów wstępu.
 9. Należy przemieszczać się wyznaczonymi traktami.
 10. Zaleca się utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między zwiedzającymi (nie dotyczy rodzin z dziećmi oraz opiekunów osób niepełnosprawnych).
 11. Brak możliwości korzystania z tradycyjnej szatni z obsługą. Do dyspozycji zwiedzających przeznaczona została szatnia samoobsługowa.
 12. Zakaz korzystania z windy (nie dotyczy osób niepełnosprawnych – konieczność skorzystania z windy należy zgłosić obsłudze Muzeum).

Regulamin zwiedzania

 

print