Rakowiec na dawnej kartce pocztowej

Wystawa ze zbiorów Mariusza Kotkowskiego jest zapowiedzią planowanej w Muzeum Etnograficznym na 2008 r dużej ekspozycji poświęconej historii Przedmieścia Oławskiego.

print