Quiz „Do czterech odpowiedzi sztuka!”

quiz w Pawilonie

Rozwiązuj quizy i wygraj „Nowe Horyzonty w Nowych Mediach”!

Regulamin konkursu

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi Konkurs w formie quizu „Do czterech odpowiedzi sztuka”, zwany dalej Konkursem zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Konkurs trwa w dniach od 23 kwietnia do 07 maja 2020, podzielony jest na 3 części:

Pierwszy quiz: 23.04; quiz będzie dotyczył wykładu online z dnia 18.04.2020
Drugi quiz: 30.04; quiz będzie dotyczył wykładu online z dnia 28.04.2020
Trzeci quiz: 7.05; quiz będzie dotyczył wykładu online z dnia 5.05.2020

Wykłady online publikowane są na fanpage’u Pawilonu Czterech Kopuł na Facebooku.

 1. Konkurs polega na rozwiązaniu trzech quizów tematycznych, które będą zamieszczone na fanpage’ u Pawilonu Czterech Kopuł na Facebooku we wskazane dni o godzinie 20.00. Każdy quiz będzie dostępny przez 30 minut od czasu jego publikacji na stronie. Punkty zebrane przez uczestników podczas rozgrywek będą zsumowane po trzech quizach. Zwycięzcą jest osoba, która uzyska najwięcej punktów.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest polubienie profilu Pawilonu Czterech Kopuł na Facebooku oraz oznaczenie osoby, którą chcemy „wyzwać na pojedynek” w grze w komentarzu wydarzenia z Konkursem na Facebooku.
 4. Uczestnicy konkursu przesyłają na podany przez Organizatora adres mailowy (zapisy@mnwr.pl) przed przystąpieniem do gry pseudonim, jakim będą posługiwać się w grze.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6. Każdy uczestnik wyraża zgodę na:
  — przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców;
  — zweryfikowanie przez pracownika Muzeum Narodowego we Wrocławiu danych osobowych w przypadku osobistego odbioru nagrody.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która uzyska najwięcej punktów w trzech quizach.
 2. Wyniki konkursu podane zostaną w dniu 8.05.2020 na fanpage’u Pawilonu Czterech Kopuł podczas transmisji na żywo o godz. 17.00. Organizator skontaktuje się także ze zwycięzcą konkursu mailowo.
 3. Nagrodą w Konkursie jest katalog towarzyszący wystawie „Nowe Horyzonty w Nowych Mediach” (Adam Sobota, 2017).
 4. Nagroda zostanie przesłana pocztą lub zwycięzca będzie mógł ją odebrać osobiście w Gmachu Głównym MNWr po uprzednim ustaleniu dokładnego terminu z Organizatorem.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania postów i komentarzy, które w jakikolwiek sposób naruszają dobre imię Organizatora i/lub zawierają treści obraźliwe oraz niezgodne z ogólnie przyjętymi normami.
 2. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 3. Konkurs został ogłoszony w dniu 22.04.2020.

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Organizator.  Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych znajdują się na stronie Organizatora (Muzeum Narodowe we Wrocławiu): mnwr.pl/Polityka prywatności.

Dane osobowe podane przez uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i realizacji konkursu oraz wszelkich działań informacyjnych, promocyjnych i archiwizacyjnych związanych z konkursem.

 

print