Ptasie wesele

PTASIE WESELE to zwyczaj obchodzony na Łużycach 25 stycznia. Łączy się on z obserwacjami ptaków, które w końcu stycznia rozpoczynają gnieżdżenie i składanie jaj. Za obszar jego pochodzenia uważa się Górne Łużyce, ale dzisiaj jest on szeroko rozpowszechniony głównie na Dolnych Łużycach – kultywowany przez dzieci w szkołach i przedszkolach, przy udziale i pod opieką dorosłych. Dzieci, które dokarmiają w zimie ptaki w nagrodę mogą wziąć udział w ich weselu. Narzeczeni – sroka i kruk, zazwyczaj w odświętnych strojach łużyckich – odgrywani są przez wybrane dzieci, a pozostałe poprzebierają się w stroje ptasie, spędzając dzień na śpiewach i zabawie. W domach na parapety okien dzieci wystawiają miseczki i talerze, w ukryciu napełniane przez dorosłych pieczywem w kształcie sroki.
Na wystawie w Muzeum Etnograficznym – PTASI WESELE/ PTACI KWAS ( jęz. górnołużycki)/ PTASKOWA SWADŹBA ( jęz. dolnołużycki) – oglądać można związane z tym zwyczajem prace plastyczne i materiały informacyjne, powstałe w efekcie działań warsztatowych realizowanych przez partnerów:
– Amici Silesia et Lusatia (ASEL) / Miłośnicy Śląska i Łużyc / Przedstawiciel: Anna Katarzyna Dubowska
– Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie / Oddział Dolnośląski we Wrocławiu / Prezes: Ludmiła Gajczewska
– Muzeum Etnograficzne / Muzeum Narodowe we Wrocławiu / Kierownik: Elżbieta Berendt
– Zespół Szkół nr 4 / koordynator: Witold Szymański
– Studium baletowe we Wrocławiu / Ewa Miedzińska i Maria Białecka
– Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (Filia 44 i MC2) / koordynator działań: Małgorzata Karpicka.
Inicjatorem projektu jest Anna Różowiec

print