Przystanek: Pawilon – odsłona czwarta

16.05, g. 11:00

Warsztaty dla seniorów w ramach cyklu „Przystanek: Pawilon”, prowadzenie: Justyna Oleksy

Rozgrzewka ruchowa dostosowana do potrzeb grupy, rozgrzewka wyobraźni, twórcze zadania wywiedzione wprost z dzieła sztuki… W maju – posłuchamy muzeum. Czy w miejscu, które zazwyczaj kojarzy się z kontemplacyjną ciszą muzealnych sal, może wybrzmieć muzyka? Jakie dźwięki towarzyszą wystawie? Jakie dopełniają konteksty? Spotkanie będzie plastyczno-muzyczną podróżą między kolorem, formą i dźwiękiem. Czy to możliwe, by barwne plamy przywoływały na myśl konkretne dźwięki? Z zagadnieniem synestezji zmierzymy się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu, bilety w cenie 10 zł (z Wrocławską Kartą Seniora – 3 zł) do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub tel. 71 712 71 81. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print