Prawosławie w Polsce

w ramach II Festiwalu między Wschodem a Zachodem zapraszamy na wystawę fotograficzną. Organizatorem festiwalu Między wschodem a zachodem jest Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego. Na wystawie znajduje się 78 fotografii Piotra Sawickiego, przedstawiających ostatnie 30 lat polskiego prawosławia. Zdjęcia ukazują architekturę cerkiewną, prawosławną sztukę sakralną, pielgrzymki, życie hierarchów oraz obchody najważniejszych świąt. Pokazują też, jak na przestrzeni lat zmieniło się polskie prawosławie i jego wyznawcy.

print